Kulturlivet

Vi skal værner og videreformidler Københavns og københavnernes historie via vores museer, biblioteker og kulturhuse til den næste generation.

Som konservativ ønsker jeg mere ånd i kulturen. Den vil jeg være med til at sikre, ved at vi værner og videreformidler Københavns og københavnernes historie via vores museer, biblioteker og kulturhuse til den næste generation.

Også byens kirker er vigtige rum vi kan mødes høj som lav og på tværs af alder. Og så har vi brug for flere grønne og blå åndehuller – både til rekreation og til idræt og foreningsliv.